Kontakní informace

DAMi catering s.r.o.
jednatel
IČO

adresa

telefon
e-mail
bankovní spojení
David Mikuláš
042 00 403
vedená u Kraj. soudu v Hradci Králové, C 35351
Víta nejedlého 632
53701 Chrudim
+420 777 106867
info@damicatering.cz
2300830806 / 2010 (Fio Banka)